Relaxation property of the adaptivity technique for some ill-posed problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Larisa Beilina

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Michael V. Klibanov

Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University

1652-9715 (ISSN)

2012:4

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:4

Mer information

Skapat

2017-10-06