Control-law Synthesis for Integrator Hybrid Systems
Övrigt konferensbidrag, 1995

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07