Gain scheduling design applied to a CSTR model
Paper i proceeding, 1995

nonlinear

Författare

Adam Lagerberg

Institutionen för reglerteknik

Preprints of the 6th Nordic Process Control Workshop, Mariehamn, Åland

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06