Coding
Kapitel i bok, 2011

Författare

Gerhard Bauch

Claude Berrou

David Declercq

Alexandre Graell i Amat

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Youssouf Ould-Cheikh-Mouhamedou

Yannick Saouter

Jossy Sayir

Marcos B. S. Tavares

Error Control Coding for B3G/4G Wireless Systems: Paving the Way to IMT-Advanced Standards, Wiley

1-46
978-0-470-77935-4 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-0-470-77935-4

Mer information

Skapat

2017-10-07