Metabolic engineering, synthetic biology and systems biology
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Jens B Nielsen

Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Systembiologi

J. Pronk

Delft University of Technology

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 12 103-103

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

DOI

10.1111/j.1567-1364.2011.00783.x