Simulering för bättre beslut och policies
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Paul Holmström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Stefan Hallberg

Hans Björnsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

HEL, Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik

288-

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Annan maskinteknik

Beräkningsmatematik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08