On Local Convergence of a Class of Blind Separation Algorithms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Ulf Lindgren

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Torbjörn Wigren

Holger Broman

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

IEEE Transactions on Signal Processing

Vol. 43 3054-3058

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap