Aspect Dependence of Signatures in the Time-Frequency of a Complex Target
Paper i proceeding, 1995

Författare

H.C. Strifors

S. Abrahamson

B. Brusmark

Håkan Brunzell

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

G.C. Gaunaurd

PIERS: Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings, 1995

268-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07