De levande samhällenas röveri
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Jonas Lindberg

Göteborgs universitet

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Ord & Bild

0030-4492 (ISSN)

Vol. 2012 1-2 4-35

Ämneskategorier

Kulturgeografi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07