Dissolution and shaping of cellulose in ionic liquid based solvents - Probing and fine tuning of flow behavior and solvent efficiency in order to optimize processability of spin dopes
Licentiatavhandling, 2012

KS101, Kemivägen 10, Chalmers tekniska högskola

Författare

Carina Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Wet Spinning of Cellulose from Ionic Liquid Solutions–Viscometry and Mechanical Performance

Journal of Applied Polymer Science,; Vol. 127(2013)p. 4542-4548

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Materialkemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola: 2012:9

KS101, Kemivägen 10, Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2017-10-08