Linearity of Sound Transmission through the Human Skull in Vivo
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

A. Brandt

Stefan Stenfelt

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

J. Acoust. Soc. Amer.

Vol. 99 4 2239-2243

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07