Air versus Bone Conduction: An Equal Loudness Investigation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Stefan Stenfelt

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

J. Acoust. Soc. Amer.

Vol. 100 4, Pt. 2 2720-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07