Transport Modes in Lipid Based Micro- and Nano-Scale Devices
Doktorsavhandling, 2012

Kollektorn
Opponent: Prof. Daniel T Chiu

Författare

Bodil Hakonen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

ISBN

978-91-7385-594-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3275

Kollektorn

Opponent: Prof. Daniel T Chiu

Mer information

Skapat

2017-10-08