Organic Synthesis in Microheterogenous Media
Doktorsavhandling, 2012

10:an
Opponent: Prof. Fredric M. Menger

Författare

Zebastian Boström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Organisk kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-7385-674-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3355

10:an

Opponent: Prof. Fredric M. Menger

Mer information

Skapat

2017-10-08