Gain Scheduling Control and its Application to a Chemical Reactor Model
Paper i proceeding, 1996

nonlinear

Författare

Adam Lagerberg

Institutionen för reglerteknik

Preprints, Reglermöte 96, Luleå, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06