Strukturerad beskrivning av tillståndsrummet för DES
Paper i proceeding, 1996

Författare

Torbjörn Liljenvall

Institutionen för reglerteknik

Preprints, Reglermöte 96, Luleå, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06