The Traffic Assignment problem
Bok, 1994

Traffic equilibrium

urban traffic planning

algorithms for computing equilibria

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

90-6764-181-2

Mer information

Skapat

2017-10-06