Nonlinear Programming and Variational Inequality Problems: A Unified Approach
Bok, 1999

column generation

Cost approximation

decomposition

finite identification

descent methods

convergence analysis

merit function

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

0-7923-5455-9

Mer information

Skapat

2017-10-06