Simplicial decomposition with disaggregated representation for the traffic assignment problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Michael Patriksson

Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik

Göteborgs universitet

Torbjörn Larsson

Transportation Science

Vol. 26 1 4-17

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06