Phase-array Acoustic Imaging in Ground Coordinates, with Extension to Synthetic Aperture Processing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Geoffrey Shippey

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys

T. Nordqvist

IEE Proc. Radar, Sonar, and Navigation

Vol. 143 3 131-139

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06