Self-stabilizing (k,r)-clustering in Clock Rate-limited Systems
Rapport, 2012

Författare

Andreas Larsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Philippas Tsigas

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Technical report - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:05

Mer information

Skapat

2017-10-06