Tight maps, a classification
Licentiatavhandling, 2012

Kähler class

Continuous bounded cohomology

Tight homomorphisms

Tight maps

Maximal representations

Pascal
Opponent: Jean-Louis Clerc

Författare

Oskar Hamlet

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

Pascal

Opponent: Jean-Louis Clerc

Mer information

Skapat

2017-10-08