Monitoring the Mutual Independence of the Output of Source Separation Algorithms
Paper i proceeding, 1996

Författare

Ulf Lindgren

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Holger Broman

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Proceedings of the IEEE International Symposium on Information Theory and Its Applications, Victoria, B.C., Canada

Vol. II 563-56

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06