Försvarsmakten och officerskåren – inriktning, uppgifter, kompetens
Kapitel i bok, 2012

Författare

Karl Ydén

Göteborgs universitet

I Peter Nordlund (red) Officersutbildning: i Sverige och internationellt

1650-1942 (ISSN)

Vol. 2 5-21

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10