Team Dynamics for Sustainable Business Development
Kapitel i bok, 2013

Författare

Karen Williams Middleton

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Sustainable Business Development - Frameworks for Idea Evaluation and Cases of Realized Ideas (eds. Alänge, S. and Lundqvist, M.)

127-133

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06