Optimal prediction of catastrophes with applications to Gaussian processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Jacques de Maré

Matematiska institutionen

Göteborgs universitet

The Annals of Probability

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13