Optimal prediction of catastrophes with applications to Gaussian processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Jacques de Maré

Matematiska institutionen

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06