A simple model for fatigue life
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Sture Holm

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Jacques de Maré

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik