A simple model for fatigue life
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Sture Holm

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Jacques de Maré

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

IEEE Transactions on Reliability

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13