hp-cloud approximation of the Dirac eigenvalue problem: the way of stability
Preprint, 2012

Författare

Hasan Almanasreh

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Matematisk analys

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:9

Mer information

Skapat

2017-10-08