Molecules as Tools fo Extragalactic Astronomy
Doktorsavhandling, 2012

EA-Salen Hörsalsvägen 11, Göteborg
Opponent: Prof. Jean L. Turner

Författare

Francesco Costagliola

Chalmers, Rymd- och geovetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

ISBN

978-91-7385-697-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

EA-Salen Hörsalsvägen 11, Göteborg

Opponent: Prof. Jean L. Turner

Mer information

Skapat

2017-10-07