Generation of random processes for fatigue testing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Sture Holm

Göteborgs universitet

Matematiska institutionen

Jacques de Maré

Matematiska institutionen

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08