Generation of random processes for fatigue testing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Sture Holm

Göteborgs universitet

Matematiska institutionen

Jacques de Maré

Matematiska institutionen

Göteborgs universitet

Stochastic processes and their applications

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13