Interval estimates in the spectroscopy calibration problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Matematiska institutionen

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Sannolikhetsteori och statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper