Load distribution of parallel springs with random length and stiffness
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Göran Gerbert

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Journal of vibration, acoustics, stress, and reliability design

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13