Load distribution of parallel springs with random length and stiffness
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Göran Gerbert

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08