Random features of the fatigue limit
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Thomas Svensson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik