Random features of the fatigue limit
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Thomas Svensson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Extremes

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13