Guidelines for technology analysis, Teachning material, Chalmers University of Technology
Övrigt, 2001

Författare

Fredrik Hörstedt

Annika Rickne

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10