An application of the multistate reliability theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Björn Rosander

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07