An application of the multistate reliability theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Björn Rosander

Scandinavian Journal of Statistics

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13