The Bone-Anchored Hearing Aid: Reference Quantities and Functional Gain
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Peder Carlsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Bo Håkansson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Ear & Hearing

Vol. 18 34-41

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap