An efficient code-timing estimator for DS-CDMA signals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

cdma

Författare

Dunmin Zheng

Jian Li

Scott L. Miller

Erik Ström

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

IEEE Transactions on Signal Processing

Vol. 45 1 82-89

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06