Belt number factor in multiple V-belt drives
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Göran Gerbert

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08