On Identifiability, Aliasing and the Optimal Sampling Strategy for Polynomial Phase Signals
Paper i proceeding, 1997

Författare

Jakob Ängeby

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Proc. IEEE Workshop on Sampling Theory and Applications, Aveiro, Portugal

217-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07