Den offentliga sektorns maskuliniseringstendenser
Kapitel i bok, 1997

gender

public organizations

masculinization

Författare

Sund(ed): Om makt och kön - i spåren av offentliga organisationers omvandling. Rapport till Utredningen om fördelning av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. SOU 1997:83

Ämneskategorier

Genusstudier

Ekonomi och näringsliv

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13