Pictures as tools for navigation:on maps and the effectiveness of visual iconicity
Kapitel i bok, 2008

Författare

Thomas Porathe

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

In B. Lärkner. & G. Svensson (Eds.). Images, Science & Knowledge. Linköping Studies in Art and Visual Communication 8, Linköping

69 - 85
9789173938501 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

9789173938501

Mer information

Skapat

2017-10-07