Extraction of Discriminant Features from Impulse Radar Data for Classification of Buried Objects
Paper i proceeding, 1997

Författare

Håkan Brunzell

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

1997 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings

1285-1287

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07