Laparoskopisk kirurgi vid njurtumörer
Rapport, 2011

Författare

David Lyrdal

Göran Holmberg

Lennart Jivegård

T Svanberg

Annika Strandell

Ämneskategorier

Urologi och njurmedicin