Robustness of DS-CDMA multiuser detectors
Paper i proceeding, 1997

Författare

Pål Orten

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Tony Ottosson Gadd

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE COMSOC Communication Theory Mini-Conference, Phoenix, Arizona, USA

144-148

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07