Glutamate Induced Astroglial Swelling -- Methods and Mechanics
Paper i proceeding, 1997

Författare

E. Hansson

F. Blomstrand

Siamak Khatibi

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Torsten Olsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

L. Rönnbäck

16th ISN/28th ASN Meeting, Boston, MA, USA

Vol. 6 125-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08