Fast, reactive and lock-free multi-word compare-and-swap algorithms
Rapport, 2003

Författare

Phuong Ha

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System

Philippas Tsigas

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report - Department of Computing Science, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003-06

Mer information

Skapat

2017-10-06