Astroglia and Brain Function: An Introduction
Kapitel i bok, 1997

Författare

Torsten Olsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

L. Rönnbäck

E. Hansson

On Astrocytes and Glutamate Neurotransmission -- New Waves in Brain Information Processing, editor E. Hansson and T. Olsson and L. Rönnbäck, edition 1

1-13

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08