Calcium Wave Communication within the Astroglial Network via Gap Junctions
Kapitel i bok, 1997

Författare

F. Blomstrand

Siamak Khatibi

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

H. Muyderman

Torsten Olsson

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

L. Rönnbäck

On Astrocytes and Glutamate Neurotransmission -- New Waves in Brain Information Processing, editor E. Hansson and T. Olsson and L. Rönnbäck, edition 7

121-153

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08