Mutual Coupling in Antenna Arrays 2011
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Hoi-Shun Lui

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

H. T. Hui

National University of Singapore

A. Bialkowski

University of Queensland

International Journal of Antennas and Propagation

1687-5869 (ISSN) 1687-5877 (eISSN)

Art. no. 715138- 715138

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1155/2012/715138