Soft multiuser decoding for vector quantization over a CDMA channel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

error-control

cdma

Författare

Mikael Skoglund

Chalmers, Signaler och system, Informationsteori

Tony Ottosson Gadd

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Communications

Vol. 46 3 Pages 327-337

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06